Fotky z rôznych zhromaždení, koncertov, udalostí.

Samostatnou kategóriou sú tu fotky šermiarov, dlhodobý projekt na ktorom spolupracujem so skupinou historického šermu TOSTABUR.

 

-----

Photography of gatherings, events, concerts.

There are also photographs of a historical fencing group here, an ongoing project with TOSTABUR - a group of historical fencers.